ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC อุดรธานี > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน อุดรธานี > ทรัพยากร-ความรู้

คูมือการใช้งาน coc สำหรับ รพศ รพช

เนื้อหา

คูมือการใช้งาน coc สำหรับ รพศ รพช

เอกสารแนบ:
คู่มือcoc-รพช.-รพท.pdf คู่มือcoc-รพช.-รพท.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 1
พื้นที่ Case: คู่มือ
วันที่เพิ่มเข้า: 2017-09-19 11:30:02
เข้าชม: 1026
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (6)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ โทร.044-551295